Privacy Policy

Privacy Policy and Cookies/ Pravilnik o zasebnosti in piškotki

Last modified: May 9, 2019

Hardcore.cafe respects your concerns about privacy. This Privacy Notice applies to personal information we collect on this website.

The Privacy Notice describes the types of personal information we collect on this site, how we may use that information, with which we may share it and the choices available regarding use of the information. The notice also describes the measures we take to protect the security of the personal information and how to contact us about my privacy practices.

Information We Collect and How We Use It

Contact Us

If you communicate with us through the “Contact Us” form on this site, We may ask you for information such as your name and email address to respond to and communicate with you about your questions and comments.

Information Collected by Automated Means

We obtain certain information by automated means when you visit our website, such as through cookies, web beacons, and web server logs. The information We collect in this manner includes the IP address of the device you use to connect to the internet, unique device identifier, browser characteristics, device characteristics, operating system, language preferences, referring URLs, information on actions taken on our site, dates and times of website visits, and the pages accessed. By collecting this information, we learn how to best tailor our website to our visitors and understand what products and services you might prefer. Both we and others (such as our service providers) may collect personal information about our visitors’ online activities over time and across third-party websites.

Like many, we use “cookies” on this website. Cookies are bits of text that are placed on your computer’s hard drive when you visit certain websites. Cookies may enhance your online experience by saving your preferences while you are visiting a particular site. We also use cookies to measure activity on the site and determine which areas and features of the site are the most popular.

Most browsers will tell you how to stop accepting new cookies, how to be notified when you receive a new cookie, and how to disable existing cookies. Without cookies, however, you may not be able to take full advantage of all our site features. Our website is not designed to respond to “do not track” signals received from browsers.

Certain pages on this website and emails we sent you contain “web beacons” (also known as internet tags, pixel tags, and clear GIFs). Web beacons are used, for example, to obtain the IP address of the computer that downloaded the page on which the beacon appears, the URL of the page on which the beacon appears, the time the page containing the beacon was viewed, and the type of browser used to view the page. We also retain service providers who use web beacons to assess the effectiveness of my email communications and learn what pages our visitors viewed.

We also may use third-party web analytics services, such as those of Adobe Analytics and Google Analytics, to measure the effectiveness of our advertising and determine how visitors use this website. These service providers’ tools, including cookies and web beacons, allow me to collect information such as the state and ZIP code from which my visitors come and the IP addresses of my visitors’ computers.

Information we Share

We do not sell or otherwise disclose personal information about our customers, except as described here.

Links to Other Sites

This website may contain links to other sites for your convenience and information. These sites may be operated by companies not affiliated with me. Linked sites may have their own privacy policies, which I strongly suggest you review if you visit any linked websites. I am not responsible for the content of any websites that are not affiliated with me, any use of those sites, or the privacy practices of those sites.

Updates to Our Privacy Notice

This Privacy Notice may be updated periodically and without prior notice to you to reflect changes in our personal information practices or relevant laws. We will post a notice on the site to notify you of any significant changes to our Privacy Notice and indicate at the top of the notice when it was updated.

How to Contact us

If you have any questions or comments about this Privacy Notice please contact us on email: info@hcc.si.

Hardcore.cafepresents:

HCCE gostinstvo d.o.o.

Dolgi most 2

1000 Ljubljana

Slovnia, EU

info@hcc.si

Tax no.: 97566047

Registration no.:

Pravilnik o zasebnosti in piškotki

Zadnja sprememba: 9. maj 2019

Hardcore.cafe spoštuje vaše pomisleke glede zasebnosti. To obvestilo o zasebnosti velja za osebne podatke, ki jih zbiramo na tej spletni strani.

Obvestilo o zasebnosti opisuje vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo na tem spletnem mestu, kako jih lahko uporabimo, s katerimi jih lahko delimo, in izbire, ki so na voljo glede uporabe informacij. Obvestilo opisuje tudi ukrepe, ki jih sprejemamo za zaščito varnosti osebnih podatkov in kako se lahko obrnete na nas glede svoje prakse varovanja zasebnosti.

Informacije, ki jih zbiramo in kako jih uporabljamo

Kontaktiraj nas

Če komunicirate z nami prek obrazca »Pišite nam« na tem spletnem mestu, vas lahko prosimo za informacije, kot so vaše ime in e-poštni naslov, na katere se boste odzvali in komunicirali z vami o vaših vprašanjih in komentarjih.

Informacije, zbrane s samodejnimi sredstvi

Nekatere informacije dobimo z avtomatiziranimi sredstvi, ko obiščete našo spletno stran, na primer prek piškotkov, spletnih svetilnikov in dnevnikov spletnega strežnika. Informacije, ki jih zbiramo na ta način, vključujejo naslov IP naprave, ki jo uporabljate za povezavo z internetom, enolični identifikator naprave, značilnosti brskalnika, značilnosti naprave, operacijski sistem, jezikovne nastavitve, naslove URL, podatke o ukrepih, ki so bili sprejeti na naši strani, datume in čas obiskov spletnega mesta ter dostop do strani. Z zbiranjem teh informacij se naučimo, kako najbolje prilagoditi našo spletno stran našim obiskovalcem in razumeti, kateri izdelki in storitve so vam bolj všeč. Mi in drugi (kot na primer ponudniki storitev) lahko zbirajo osebne podatke o spletnih aktivnostih naših obiskovalcev skozi čas in prek spletnih mest tretjih oseb.

Kot mnogi, na tem spletnem mestu uporabljamo piškotke. Piškotki so delci besedila, ki so nameščeni na trdi disk računalnika, ko obiščete določene spletne strani. Piškotki lahko izboljšajo vašo spletno izkušnjo s shranjevanjem vaših nastavitev med obiskom določenega spletnega mesta. Piškotke uporabljamo tudi za merjenje aktivnosti na spletnem mestu in za določanje področij in značilnosti spletnega mesta, ki so najbolj priljubljene.

Večina brskalnikov vam bo povedala, kako prenehati sprejemati nove piškotke, kako biti obveščeni, ko prejmete nov piškotek, in kako onemogočiti obstoječe piškotke. Brez piškotkov pa morda ne boste mogli v celoti izkoristiti vseh funkcij naših spletnih mest. Naša spletna stran ni zasnovana za odzivanje na signale »ne sledi«, ki jih prejme od brskalnikov.

Nekatere strani na tem spletnem mestu in e-poštna sporočila, ki smo vam jih poslali, vsebujejo »spletne svetilnike« (znane tudi kot internetne oznake, oznake pikslov in jasne GIF-e). Spletni svetilniki se na primer uporabljajo za pridobitev naslova IP računalnika, ki je prenesel stran, na kateri se prikaže svetilnik, URL strani, na kateri se prikaže svetilnik, čas ogleda strani, ki vsebuje svetilnik, in tip brskalnika za ogled strani. Prav tako ohranjamo ponudnike storitev, ki uporabljajo spletne svetilnike za ocenjevanje učinkovitosti mojega e-poštnega komuniciranja in se seznanijo s tem, katere strani so si naši obiskovalci ogledali.

Za merjenje učinkovitosti oglaševanja in določitev, kako obiskovalci uporabljajo to spletno mesto, lahko uporabimo tudi storitve spletne analitike tretjih oseb, kot so storitve Adobe Analytics in Google Analytics. Orodja teh ponudnikov storitev, vključno s piškotki in spletnimi svetilniki, mi omogočajo, da zberem informacije, kot sta država in poštna številka, iz katere pridejo moji obiskovalci, in naslove IP računalnikov mojih obiskovalcev.

Informacije, ki jih delimo

Osebnih podatkov naših strank ne prodajamo ali kako drugače razkrivamo, razen kot je opisano tukaj.

Povezave do drugih spletnih mest

Na tem spletnem mestu lahko najdete povezave do drugih spletnih mest, ki so na voljo za vaše potrebe in informacije. Ta spletna mesta lahko upravljajo podjetja, ki niso povezana z mano. Povezana spletna mesta imajo lahko lastne pravilnike o zasebnosti, za katere vam priporočam, da jih pregledate, če obiščete katero od povezanih spletnih mest. Nisem odgovoren za vsebino spletnih mest, ki niso povezana z mano, kakršne koli uporabe teh spletnih mest ali prakse zasebnosti teh spletnih mest.

Posodobitve našega obvestila o zasebnosti

To obvestilo o zasebnosti se lahko redno posodablja in brez predhodnega obvestila, da odraža spremembe v naših postopkih glede osebnih podatkov ali ustreznih zakonih. Na spletno mesto bomo objavili obvestilo, da vas bomo obvestili o vseh pomembnih spremembah našega obvestila o zasebnosti in na vrhu obvestila, ko bo posodobljeno.

Kako nas kontaktirati

Če imate kakršna koli vprašanja ali pripombe glede tega obvestila o zasebnosti, nam pišite na elektronski naslov: info@hcc.si.

Hardcore.cafepresents:

HCCE gostinstvo d.o.o.

Dolgi most 2

1000 Ljubljana

Slovnia, EU

info@hcc.si

Davčna št .: 97566047

Registracijski št .:

error: Content is protected !!